Open uri20190201 9 15484s
14 oz wheel-thrown, Stoneware... | $98