Open uri20190201 9 15484s
14 oz wheel-thrown, Stoneware... | $98
Open uri20190201 9 1ealnp6
14 oz wheel-thrown, Stoneware... | SOLD OUT